Namnlappar Minilappar Stora lappar Verktygslappar Sjukhem Väggdekor Nyhet! Om våra klisterlappar Om våra stryklappar Frågor och svar Bruksanvisning för namnlappar och stryklappar

Person­uppgifts­policy

För att kunna ta emot, hantera och leverera din beställning kommer Inkeria AS att behandla dina personuppgifter. All vår behandling av personuppgifter sker i enlighet med gällande personuppgiftslagstiftning.

Cookies

En cookie är en textfil som skickas från en websida till din dator där den lagras antingen i minnet (session cookies) eller som en liten textfil (textbaserade cookies). Cookies används för att lagra t.ex. inloggningsinformation eller din kundvagn när du surfar runt på olika webplatser.

Om din webbläsare är inställd på att inte acceptera cookies kommer du inte ha möjlighet att göra någon beställning på vår sida. Du kan lätt ändra detta under inställningar i din webbläsare. Observera att vi inte använder cookies för att spara personlig information om dig.

Person­uppgifts­behandling

Inkeria AS, org. nr. NO 819 511 012, behandlar personuppgifter i samband med handeln på Lappeliten.se och är personuppgiftsansvarigt för behandlingen. Personuppgifter behandlas för att Inkeria AS ska kunna tillhandahålla sina tjänster, huvudsakligen för följande ändamål («Ändamålen«):

De uppgifter som behandlas är de uppgifter som du anger, t.ex. när du lägger beställningar, kontaktar kundtjänst eller dylikt. De uppgifter du anger omfattar t.ex. kontaktinformation, leveransadress och beställda varor («Personuppgifterna»). Personuppgifterna är nödvändiga för att Inkeria AS ska kunna uppnå Ändamålen. Viss information kan även komma att inhämtas från offentliga register eller från andra allmänt tillgängliga källor.

Den huvudsakliga rättsliga grunden för behandlingen är att behandlingen är nödvändig för att Inkeria AS ska kunna fullgöra sina åtaganden gentemot sina kunder. Vissa behandlingar baseras även på Inkeria AS:s berättigade intresse att kunna bedriva sin verksamhet på ett effektivt och säkert sätt samt på Inkeria AS:s skyldighet att följa rättsliga förpliktelser.

Personuppgifterna kan komma att delas med myndigheter och andra parter som Inkeria AS anlitar för att uppnå Ändamålen, t.ex. för leverans. Dessa aktörer kan vara baserade i länder utanför EU/EES. Om Europakommissionen inte anser att landet säkerställer en adekvat skyddsnivå kommer överföringen till den tredje parten att ha stöd i kommissionens standardavtalsklausuler för överföring av personuppgifter till ett land utanför EU/EES, se artiklarna 45–46 i förordning 2016/679 («GDPR»). Dessa standardavtalsklausuler finns åtkomliga här .

Behandlingen av Personuppgifterna kommer pågå så länge det krävs för att uppfylla Ändamålen eller så länge som Test AB är förpliktade att göra detta. Därefter raderas Personuppgifterna.

Om du har några frågor kring behandlingen av Personuppgifterna kan du kontakta Inkeria AS via [email protected]. Du kan även använda denna adress om du vill utöva någon av de rättigheter du enligt GDPR har som registrerad. Vänligen notera att rättigheterna enligt GDPR inte är absoluta och att ett åberopande av en rättighet därför inte nödvändigtvis leder till en åtgärd. Dina rättigheter enligt GDPR inkluderar följande:

Slutligen har du också rätt att inge klagomål till Datainspektionen, som kan kontaktas via [email protected] eller 08-657 61 00.